Vsak dan je pomemben, saj šteje vsak trenutek

Vsak dan je pomemben, saj šteje vsak trenutek

Vsak dan je pomemben, saj šteje vsak trenutek

Veličina našega uspeha je odvisna od tega, kako razumemo načelo pozitivne naravnanosti in kako ga vsakodnevno uporabljamo v praksi.

Vsak dan nam ponuja priložnosti za velike dosežke. Lahko odkrijemo svoje neizkoriščene talente, prejmemo  priznanje za svoje delo in dosežemo pomembne cilje na vseh področjih svojega življenja. Sami smo tisti, ki vplivamo na to ali bo vsak dan za nas dragocen in zadovoljujoč.

Da bi ilustriral moč pozitivnih in negativnih pričakovanj je Norman Vincent Peale povedal zgodbo o skupini ljudi, ki so na koncu leta na list papirja zapisali svoja pričakovanja za prihajajoče leto, list pa nato zaprli v zapečateno kuverto. Kuverte so odprli šele ob koncu naslednjega leta. Ko so prebrali vsebino svojih pisem, so ugotovili, da so se pričakovanja vsakega posameznika uresničila. Nekdo je zapisal: “Pričakujem, da bo vse ostalo enako in slabo,” kar se je žal tudi uresničilo. Druga oseba je naštela deset pomembnih ciljev in ugotovila, da jih je dosegla devet.

Prejmemo točno to, kar pričakujemo, ne glede na to, ali so naša pričakovanja pozitivna ali negativna.

Poglejmo, kako lahko živite življenje s pozitivnim pričakovanjem:

  1. Najprej si morate znati živo predstavljati. Vizualizirajte svoje cilje.

Živo si predstavljajte, kako dosežete svoje cilje. S sliko v mislih si ustvarite jasno in konkretno podobo svojih pričakovanj. Moč vizualizacije vam bo pomagala privabiti želeno v svoje življenje. Zakon privlačnosti deluje tako, da k sebi pritegnemo tisto, kar smo si zastavili. Težko, če ne celo nemogoče, je doseči več, kot pričakujemo, da lahko dosežemo. Postanemo natančno to, kar si predstavljamo, da smo. Naše mentalne slike pričakovanj pogosto postanejo resničnost.

  1. Goreče si morate želeti.

Povečajte svojo strast in željo po dosegi ciljev. Bolj intenzivno kot si boste predstavljali svoj uspeh, močnejša bo vaša motivacija in vztrajnost. Strastna želja ustvarja zavest o uspehu in razvija navade, ki vodijo k uspehu. Te navade bodo prinesle koristi, ki bodo sorazmerne vašemu vloženemu trudu; spodbujale vas bodo, da se povzpnete še višje.

  1. Verjemite vase in svoje sposobnosti.

Doseganje ciljev, naj si jih še tako živo predstavljate in goreče želite, je odvisno tudi od iskrenega prepričanja v lastno sposobnost in vrednost. Verjemite, da ste sposobni doseči svoje cilje in da si jih zaslužite. Prepričanje vase je ključno za uspeh. Ne dovolite, da dvomi ovirajo vaš napredek.  Benjamin Disraeli je o moči takšnega prepričanja dejal: “Človek ni suženj okoliščin. Okoliščine so ustvarjene s strani človeka.” William James je trdil podobno, ko je dejal: “Naše zaupanje na začetku negotovega projekta je edina stvar, ki zagotavlja uspešen izid našega podviga.”

  1. Delovati morate z navdušenjem.

Navdušenje in aktivnost sta učinkovita partnerja pri preoblikovanju domišljije, želja in prepričanj v resničnost. Sestavite načrt korakov, ki jih morate izvesti, da dosežete želeno. Ne bojte se ovir ali izzivov, ampak jih sprejmite kot priložnosti za rast in ustvarjalnost.  Dejanja, ki jih podpira navdušenje, krepijo pozitivno sprejemanje samega sebe in drugih. Razumeli boste, da več kot dajete, več lahko dobite v zameno.

Če bomo živeli s pozitivnimi pričakovanji, to ne pomeni, da bo naše življenje brez razočaranj, frustracij in težav. Vendar bomo negativne okoliščine, ki so del življenja, sprejeli kot ovire na poti do ciljev. Ovire so izzivi, ki krepijo naše sposobnosti, odločnost in razumevanje.

Pozitivna pričakovanja nam omogočajo, da negativne izkušnje spremenimo v priložnosti za rast in spremembe. Če želimo vsak dan živeti s pozitivnimi pričakovanji, si moramo živo predstavljati velike dosežke, si goreče želeti, da bo leto najboljše v našem življenju, iskreno verjeti v svoje sposobnosti in v dobroto drugih ter delovati z navdušenjem. Tako bomo ves čas na poti do uspeha in dosežkov ter bomo uživali v izpolnjujočem življenju.

Nataša Boncelj Ažman, LMI Slovenija