Samodisciplina je bistvo uspeha

Samodisciplina je bistvo uspeha

Samodisciplina je bistvo uspeha

Ker je disciplina osrednjega pomena za obvladovanje osebnega in poklicnega življenja, vam lahko koristi, če veste, kaj lahko kot vodja v svoji organizaciji storite za to, da vsak član vašega tima razvije močan občutek za samodisciplino. Odgovorni ste za to, da člani vaše ekipe vedo, kaj morajo narediti, da imajo ali razvijajo veščine, kako to narediti, ter jih vodite in usmerjate tako, da prevzamejo odgovornost za to.

Vaš odnos do izvajanja pozitivnega pristopa k disciplini določa, kako učinkovito lahko vplivate na člane svoje ekipe. Dve pomembni lastnosti, ki vzbujata spoštovanje in vam zagotavljata moč za uporabo vaše avtoritete, sta:

  1. Do članov ekipe se vedno vedite spoštljivo in dostojanstveno: ostra kritika ali kazen ustvarjata kratkotrajno motivacijo na podlagi strahu. Ta vrsta moči, ki jo imenujemo tudi prisilna moč, lahko za trenutek spremeni vedenje, vendar običajno pusti člana ekipe prizadetega, jeznega in užaljenega. Oseba s takšnim načinom razmišljanja redko postane samodisciplinirana. Nasprotno pa je veliko bolj verjetno, da bodo posamezniki, ki se spreminjajo, ker si to sami želijo, sami poskrbeli za svojo notranjo motivacijo in prevzeli odgovornost za opravljeno delo.
  2. Osredotočite se na vedenje in sprejmite ukrepe, ki bodo članu vaše ekipe pomagali, da se vrne na pravo pot. Če nekdo ni upošteval ustaljenih postopkov ali ni izpolnil pričakovanj glede učinkovitosti, se izogibajte kritiziranju ali kaznovanju osebe. Namesto tega se osredotočite na vedenje in določite ukrep, ki bo članu ekipe pomagal, da se vrne na vnaprej določeno pot uspešnosti.

Pogosta imamo napačno predstavo, da disciplina pomeni predvsem kazen in sankcije. Čeprav disciplina vključuje uveljavljanje določenih pričakovanj glede uspešnosti, je to le en del pozitivnega pristopa k disciplini. Drugi del tega zajema usposabljanje za pridobivanje veščin, navad in odnosov, ki vodijo k uspešnemu delovanju. V tem okviru lahko najbolj učinkovito opravljate svoje delo. Ko usposabljate, poučujete, spodbujate in krepite vzorce vedenja, ki povečujejo produktivnost, gradite temelje za dolgoročno rast in razvoj. Eksplozivni ali destruktivni odzivi zagotovo ne kažejo na spoštljivo in dostojanstveno ravnanje s sodelavci. Tak način zmanjšuje težko pridobljeno spoštovanje vodje ekipe in tudi motivacijo članov ekipe.

Pozitiven pristop k disciplini vsekakor ponuja boljši način za delo z ljudmi in na ta način tudi omogoča doseganje želenih rezultatov.

Saša Perčič, LMI Slovenija