Uspešni voditelji potrebujejo vizijo

Uspešni voditelji potrebujejo vizijo

Uspešni voditelji potrebujejo vizijo

Mimoidoči se je sprehajal mimo gradbišča in zagledal tri zidarje, zaposlene na gradbišču. Ustavil se je in nekaj časa opazoval delavce, nato pa jih je vprašal: »Kaj počnete?« Prvi zidar je odgovoril: » Zlagamo opeko drugo na drugo, a se ne vidi?« Še vedno radoveden se je sprehajalec obrnil k drugemu zidarju in vprašal še njega: »Kaj počneš ti?« Zidar je prenehal s svojim delom, pogledal gospoda in mu odgovoril: »Gradimo zid.« Sprehajalec nazadnje povpraša še tretjega delavca: »Kaj pa ti, kaj delaš?« in le-ta mu odgovori: »Gradim veličastno katedralo, kamor bodo prihajali moji otroci in vnuki k bogoslužju.«

Seveda gre za izmišljeno zgodbo, vendar njeno sporočilo lahko prenesemo na vsa podjetja. Člani ekipe z enakim delom in odgovornostjo imajo lahko povsem različen pogled in odnos do svojega dela. Odnos in učinkovitost zaposlenih v vaših podjetjih bosta v veliki meri odvisna od njihovega razumevanja, kaj skušajo doseči pri svojem delu.

Če ljudje vidijo svoje delo le kot opravljanje preproste naloge ali le slepo sledenje ukazom vodstva, jih bo prevzela apatija in dolgočasje. Če pa zaposleni svoje delo vidijo  kot pomemben in sestavni del nečesa velikega, kot prispevek k ekipnemu uspehu in doseganju vrednega cilja, dobi njihovo delo povsem drugačen pomen. Ključ do te razlike je, da imajo vsi zaposleni enako, jasno vizijo svoje ekipe in podjetja.

Vizija je jasna slika želene prihodnosti. Z drugimi besedami, je vizija jasen opis tega, kjer želite videti podjetje v neki točki v prihodnosti. Ena od glavnih značilnosti vseh uspešnih in visoko zmogljivih ekip in podjetij je jasna in skupna zavezanost določenemu cilju ali viziji.

Ena najboljših primerjav za razumevanje pomena vizije je primerjava s sestavljanko-puzzle. To je slika, ki je razrezana na več koščkov. Predstavljajte si vsakega člana ekipe kot en košček sestavljanke. Nemogoče je videti celotno sliko le na podlagi enega koščka. Pravzaprav je težko uganiti, kam bi se košček sploh prilegel, če ne vidimo celotne slike. Le če si ogledate celotno sestavljanko, lahko razumete, kam se posameznik umešča v celotni sliki (podjetju) in kakšna je njegova vloga pri tem. Čim bolj jasna je slika končne sestavljanke, tem lažje je sestavljanko sestaviti tako, da posamezne dele postavite na pravilen položaj.

Veliki voditelji so povsem osredotočeni na svojo vizijo. O njej razmišljajo podnevi in sanjajo ponoči. To je pomembno zato, ker tako nenehno osredotočenje na vizijo spodbudi pri človeku aktivnost. Zato morajo tako vodje kot vsi ostali zaposleni razumeti in ponotranjiti vizijo podjetja. Tisto, kar loči učinkovite vodje od povprečnih, je jasno opredeljena vizija in deljenje te vizije s sodelavci.

Ključno je, da vsi člani ekipe začutijo potencial in čustveni naboj vizije ter so ji popolnoma predani. Vloga vodje je, da pri svojih sodelavcih razvija vnemo za vizijo organizacije. Ko člani ekipe popolnoma razumejo in začnejo zasledovati vizijo, svoj potencial dejansko usmerjajo v razvoj podjetja. Vizije je dar jasnega videnja in prepoznavanja priložnosti. Vizija širi vaša obzorja.

Saša Perčič, LMI Slovenija