Spodbujanje učinkovitosti

Spodbujanje učinkovitosti

Spodbujanje učinkovitosti

Vodje in menedžerji svoj tim opolnomočijo tako, da zaposlene učijo odgovornosti ter jih poučujejo o procesih ustvarjanja, izboljševanja ter distribucije izdelkov in storitev. Člane tima spodbujajo, da razmišljajo o tem, kako poteka delo v podjetju in kako ga lahko najbolje opravijo.

Učinkoviti vodje kot poznavalci načel medčloveških odnosov gradijo strateška zavezništva tudi z ljudmi zunaj podjetja. S pomočjo dobro razvitih komunikacijskih veščin gradijo odnose s strankami, javnostjo, dobavitelji, prodajalci in številnimi drugimi, ki vplivajo na uspeh podjetja. Da bi iz ljudi izvabili najboljše, vodje z vsemi ravnajo dostojanstveno in spoštljivo.

V skrbi za produktivnost, učinkovitost in dobičkonosnost podjetij se učinkoviti vodje osredotočajo na doseganje rezultatov in sprejemajo odločitve, ki vplivajo na življenja in usode drugih ljudi.

Čeprav se delovna okolja, izdelki in storitve zelo razlikujejo med podjetji in delovnimi skupinami, lahko odgovornosti vsakega vodje na kateri koli ravni na splošno razdelimo na štiri področja: načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje. Splošni cilji vsakega vodje so si torej v osnovi podobni. Učinkoviti vodje članom svojega tima predstavijo vizijo, določijo usmeritve in pojasnijo pričakovanja. Upravljanje poteka v delovnem okolju, ki je daleč od vsakodnevne rutine. Vodje sprejemajo odločitve, prenašajo pooblastila na svoje sodelavce in jih spodbujajo, s tem pa v ekipi ustvarjajo občutek skupne odgovornosti.

Učinkoviti vodje pomagajo oblikovati cilje svojega oddelka ali delovne skupine ter članom tima predstavijo izzive in priložnosti. Glede na položaj, ki ga zasedajo, delujejo tudi kot predstavniki ali povezovalci med različnimi posamezniki in skupinami v podjetju – delavci, srednjim menedžmentom, vodstvenim kadrom, delničarji in v primeru neprofitnih organizacij tudi med prostovoljci in sodelavci.

Na splošno si vodje zaslužijo svoj položaj, ker v določeni meri izkazujejo nekatere od naslednjih vodstvenih veščin:

  • Imajo vse, kar je potrebno, da so timski igralci. Izkazujejo sposobnost poslušanja, sprejemanja odgovornosti, sodelovanja in komuniciranja z drugimi za doseganje ciljev delovne skupine. V odnosu do drugih so spoštljivi. Zavedajo se pomena vodenja in sledenja. Znajo slediti navodilom in prav ta sposobnost je temelj za to, da so se sposobni naučiti, kako poučevati in voditi tudi druge.
  • So organizirani in znajo pomagati drugim pri organizaciji njihovih dejavnosti. Odlikuje jih visoka stopnja strokovnega znanja, usposobljenosti in praktične presoje ali »zdrave pameti«. Sposobni so določiti prioritete in ravnati disciplinirano, tako da na prvo mesto postavijo prave stvari. Znajo spodbujati druge, da konstruktivno sodelujejo pri opravljanju svojega dela.
  • Uspešni so tudi, če navodila ali materiali, ki bi jih potrebovali, niso na voljo. Ugotovijo, kako opraviti delo, tudi če postopek ni očiten in jasen. Ko se pojavijo nepričakovane ovire, so oni tisti, ki rešujejo težave. So iznajdljivi in ustvarjalni. Hitro se prilagodijo in so sposobni vpeljati spremembe, ko situacija to zahteva.
  • So motivirani, optimistični in navdušeni nad svojim delom. Pogosto dajejo pobudo. Uživajo v delu in radi prevzemajo odgovornost. Zanje je pomembno, da delo dobro in pravočasno opravijo ter da jim prinaša zadovoljstvo.
  • Dosegajo rezultate. Svojo energijo usmerjajo v cilje in prioritete, ki prinašajo najvišje dobičke in najboljše rezultate za njihovo podjetje. Njihova predanost doseganju oprijemljivih rezultatov še dodatno spodbuja njihovo vztrajnost. So pozitiven zgled doslednega doseganja rezultatov, ki so potrebni za preživetje, rast in uspeh njihovega podjetja.
  • So vodje. Pri vsaki nalogi, ki jo dobijo, ustvarjajo pozitivno klimo. Z zgledom tudi pri drugih vzbujajo željo, da dajo vse od sebe. Vodstveni položaj opravljajo tako, da tudi drugim omogočijo prevzem odgovornosti v timu.

Kako daleč boste napredovali na svoji poklicni poti, je odvisno od vaše predanosti in navdušenja,  želje po učenju in razvoju ter pripravljenosti na prilagoditve in spremembe, ki lahko pospešijo vaš karierni razvoj. Psihologi pravijo, da le redki posamezniki izkoristijo več kot 15 do 25 % svojega potenciala. Pravzaprav je največji prostor v vsakem podjetju prav »prostor za izboljšave«.

Saša Perčič, LMI Slovenija