Učinkovita komunikacija

Učinkovita komunikacija

Učinkovita komunikacija

Vse kar oteži ali poslabša poslušanje, predstavlja ovire, ki vplivajo na slabše razumevanje posredovanega sporočila. Te ovire slabo vplivajo na končni cilj komunikacije, to je generiranje konstruktivnih idej in dejanj. Poznamo različne ovire, ki vplivajo na kvaliteto poslušanja. V grobem te ovire razdelimo v tri skupine:

 1. fizične ovire pri poslušanju,
 2. naše prepričanje in odnos do vsebine, stvari in posameznikov in
 3. naše vedenje.

Zavedanje, da te ovire obstajajo, vam omogoča, da jih preprečite ali pa vsaj zmanjšate njihovo moč in vpliv na kvaliteto poslušanja.

Fizične ovire

Najlažje je preprečiti ali odpraviti ovire, ki nastanejo v okolju. Lahko zaprete vrata in s tem preprečite moteči hrup. Sestanek lahko načrtujete v času, ko lažje kontrolirate, koliko motenj boste imeli med pogovorom. Prav tako lahko poskrbite, da imate sestanek v prijetnem okolju, zaprti sobi ali nekje, kjer vas drugi ne morejo motiti.

Fizična ovira, ki jo je verjetno najtežje premagati je hitrost našega razmišljanja. Pri povprečnem pogovoru sogovorniki izmenjajo približno 125 besed na minuto, manj v kolikor so informacije, ki jih govorec podaja kompleksne. Človek pa lahko razmišlja s hitrostjo 400 do 600 besed na minuto, kar posledično pomeni, da imajo možgani osebe, ki posluša, kar precej prostega časa. To je razlog, da poslušalčeve misli pogosto zatavajo drugam. Ker misli ne uspemo pravočasno vrniti nazaj, določenih informacij ne slišimo. Rečemo, da so nam »ušle«. Hitrost s katero možgani procesirajo in obdelajo informacije zato predstavlja veliko fizično oviro pri koncentraciji in pozornosti.

Obstajata dve odlični orodji s katerima lahko to oviro zaobidemo in s tem povečamo fokus naših možganov na posredovano sporočilo:

 • Organizacija. Vsi, ki moramo opraviti več kot eno nalogo, smo navajeni, da naloge, aktivnosti in predmete nekako organiziramo. Enako veščino organizacije lahko uporabimo pri poslušanju. Medtem ko poslušate, poskusite umsko organizirati kar slišite. Poskusite ugotoviti kakšna je logika podajanja informacij, ki jo uporablja govorec in hkrati pišite zapiske, če je potrebno.
 • Analiza. Medtem ko poslušate, analizirajte ideje, ki jih slišite. Primerjajte jih z informacijami, ki jih že poznate ter razmislite o logičnem razmerju vzrok-posledica.

Ovire povezane z našim prepričanjem in odnosom do stvari in posameznikov

Odnose in prepričanja, ki ovirajo komunikacijo, lahko pogosto zaznamo zelo hitro in enostavno, občasno pa niso tako zelo očitni. Včasih lahko posameznika samo pogledate in takoj ugotovite, da se samo pretvarja, da vas posluša ali pa takoj opazite, da vsebina komunikacije zanj ni zanimiva. Nasprotno pa se nekateri posamezniki med poslušanjem vedejo zelo prepričljivo in vam dajejo vtis, da jih vsebina zanima, medtem, ko so v resnici že popolnoma in dokončno izoblikovali svoje mnenje in niso odprti za nove ideje. Odnosi in prepričanja, ki blokirajo uspešno komunikacijo, vodijo k temu, da se poslušalec »izklopi« ali pa »izklopi« govorca ali pa že vnaprej sam pri sebi razvrednoti njegove besede na podlagi njegovega videza, glasu ali ostalih zunanjih lastnosti. Ena od najbolj pogostih ovir učinkovitega poslušanja je selektivno poslušanje. Zato ker bi radi slišali samo tisto kar nam godi in podpira naša stališča in prepričanja ter vnaprej začrtane cilje in ideje, enostavno razvrednotimo ali preslišimo sporočila, ki so za nas neprijetna in se z njimi ne strinjamo.  Selektivno poslušanje je slabo za naše odnose, zato bodite pozorni, kdaj in kje ga uporabljate in ga poskusite odpraviti.

Druga ovira, ki je ravno tako posledica našega odnosa in prepričan je pretiravanje. Prehitro sklepanje, izguba nadzora nad čustvi in ostale neprimerne reakcije – predvsem kadar se pojavijo preden sogovornik zaključi z deljenjem svojega mnenja – uničijo vse možnosti za medsebojno razumevanje in sodelovanje.

Najboljši orodji, ki pomagata, da premagamo te ovire, sta močna samopodoba in prepričanje, da nam lahko tudi drugi ljudje povejo kaj zanimivega in pametnega.

Komunikacija je več kot samo pošiljanje, je tudi sprejemanje informacij.

Odločite se, da boste druge ljudi spoštovali, ne glede na to, kaj bodo rekli, kako bodo razmišljali ali kaj bodo delali. V vseh svojih medosebnih stikih izkazujte pristno empatijo.

Ovire, ki so posledica našega vedenja

Vedenje, ki zmanjšuje učinkovitost komunikacije vsebuje tako besedne kot nebesedne aktivnosti. To so tiste aktivnosti, zaradi katerih sogovornika slabše ali pa celo ne poslušamo. Eno od najpogostejših je prekinjanje govorca. Kadar poslušalec prekine govorca je njegovo vedenje lahko razumljeno kot nevljudno, kot nestrinjanje s podano vsebino ali kot nerazumevanje podane vsebine. Tudi kritiziranje in  poskusi, da kontroliramo situacijo možno zmanjšujejo učinkovitost komunikacije. Ljudje, ki so navajeni kritizirati druge ali pa njihove ideje, pri sogovorniku zaustavijo tok kreativnih idej. Posamezniki, ki govorijo brez prestanka in tisti, ki poskušajo manipulirati ali kontrolirati druge ali situacijo, pa dajejo sogovornikom vtis, da je za njih komunikacija enosmerna pot – od njih k vsem ostalim. Takšni ljudje se ne ustavijo in se običajno ne vprašajo, kaj si želijo novega izvedeti in naučiti.

Neverbalne ovire v komunikaciji, ki so posledica našega vedenja, se velikokrat kažejo v drži telesa. Primeri takšnih aktivnosti so drsenje navzdol na stolu, izogibanje očesnemu stiku, očitno prekomerno ukvarjanje z drugimi aktivnostmi in nervozno prestavljanje objektov. Vse te aktivnosti jasno nakazujejo in sporočajo »Ne poslušam te in ne moreš me pripraviti do tega, da te bom.«

Aktivno poslušanje

Učinkovito poslušanje je aktivno, ne pasivno. Poslušanje zahteva nenehno zavestno aktivnost in koncentracijo. Pomeni več kot samo prijazno tišino, medtem,  ko razmišljamo kaj bomo rekli takoj, ko bo govorec naslednjič naredil kratek premor, da bo prišel do zraka ali pa tiho iskanje pomanjkljivosti slišanih idej, ki jih bomo lahko kasneje verbalno napadli. Tako kot vsaka druga veščina, učinkovito poslušanje zahteva primerno pripravo, previdno izvedbo in neprestani monitoring. To pomeni, da se priprave na poslušanje začnejo s pridobivanjem določenega odnosa, ki podpira učinkovito poslušanje.

En od osnovnih odnosov je pripravljenost izvedeti in razumeti nekaj novega. Podoben odnos je želja, da se naučimo nekaj specifičnega od točno določenega vira. Tisti, ki menijo, da vedo vse, so funkcionalno nezmožni aktivno poslušati druge.

Drugi pomembni odnos, ki vpliva na učinkovito poslušanje, je prepričanje, da so tudi drugi pomembni in vredni in imajo zato zelo verjetno ideje in informacije, ki jih je vredno slišati. Ta odnos se izraža preko empatije – sposobnosti, da drugi prepoznajo, da jih cenimo tudi, če se ne strinjamo z njihovim mnenjem ali ne odobravamo njihovega odnosa ali vedenja. Empatija je sposobnost, da razumemo kako se drugi počutijo, jim dovolimo, da se tako počutijo in da z njimi najdemo zmagam-zmagaš rešitev tudi v primeru, da nimamo enakega mnenja.

Aktivno poslušanje pomeni tudi, da smo pozorni kaj ni rečeno. Pomeni, da se močno zavedamo stališč drugih, njihovega pogleda na vsebino, govorice telesa in njihovega čustvenega stanja.

Poslušanje je veščina, ki se je lahko naučimo. To je veščina, ki odpira vrata do osebnega in poslovnega uspeha.

Učinkovito poslušanje:

 • Omogoča, da ostaja komunikacijski kanal odprt
 • Omogoča priložnost za učenje
 • Izboljša in poglobi odnose
 • Povečuje učinkovitost s tem, da prihrani čas in napor
 • Zmanjšuje trenja, nesporazume in konflikte
 • Opozarja na priložnosti
 • Povečuje podporo in pozitivne reakcije drugih
 • Omogoča vpogled v potrebe in želje drugih, zato lahko z njimi lažje komuniciramo

Poslušanje je ena od najvišjih oblik izkazovanja, da nekoga cenimo.

Ko ljudje čutijo, da so cenjeni, ko vidijo , da jih spoštujemo in ko vedo, da drugi poskušajo razumeti v kakšnem položaju so, se tudi sami vedejo enako do vas ali drugih. Takšno vedenje poveča medsebojno razumevanje in sodelovanje, ki sta nujna za doseganje osebnih in poslovnih ciljev.

Nataša Boncelj Ažman, LMI Slovenija