Spodbujanje učinkovitosti

Spodbujanje učinkovitosti

Spodbujanje učinkovitosti

Vodje in menedžerji  opolnomočijo svoj tim tako, da zaposlene učijo samoodgovornosti in o procesih za ustvarjanje, izboljševanje in distribucijo izdelkov in storitev. Člane tima spodbujajo k razmišljanju o tem, kako poteka delo v podjetju in kako ga najbolje opraviti.

Učinkoviti vodje kot poznavalci načel medčloveških odnosov gradijo strateška zavezništva tudi z ljudmi zunaj podjetja. Z dobro razvitimi komunikacijskimi veščinami gradijo odnose s strankami, javnostjo, dobavitelji, prodajalci in številnimi drugimi, ki vplivajo na uspeh podjetja. Da bi vodje iz drugih izvabili najboljše, z vsemi ravnajo dostojanstveno in spoštljivo.

Ker skrbijo za produktivnost, učinkovitost in dobičkonosnost podjetij, se učinkoviti vodje osredotočajo na doseganje rezultatov in sprejemajo odločitve, ki vplivajo na življenja in usode drugih ljudi.

Čeprav se delovna okolja, izdelki in storitve zelo razlikujejo med podjetji in delovnimi skupinami, so odgovornosti vsakega vodje na kateri koli ravni na splošno razdeljene na štiri področja: načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje. Torej so splošni cilji vsakega vodje v osnovi podobni. Učinkoviti vodje posredujejo vizijo, določajo smer in razjasnijo pričakovanja članom svojega tima. Upravljajo v delovnem okolju, ki je daleč od vsakodnevne rutine. Sprejemajo odločitve, prenašajo pooblastila in spodbujajo druge z ustvarjanjem občutka skupne odgovornosti.

Učinkoviti vodje pomagajo oblikovati cilje svojega oddelka ali delovne skupine ter članom tima posredujejo izzive in priložnosti. Glede na svoj položaj so tudi predstavniki ali povezovalci med različnimi posamezniki in skupinami v podjetju – delavci, »middle managementom«, vodstvenimi delavci, delničarji in v primeru neprofitnih organizacij tudi med prostovoljci in sodelavci.

Na splošno si vodje zaslužijo svoj položaj, ker v določeni meri izkazujejo nekatere od naslednjih vodstvenih veščin:

  • Imajo vse, kar je potrebno, da so timski igralci. Izkazujejo sposobnost poslušanja, sprejemanja odgovornosti ter sodelovanja in komuniciranja z drugimi za doseganje ciljev delovne skupine. Njihov odnos kaže spoštovanje do drugih in priznavanje pomena sledenja in vodenja. Lahko sledijo navodilom; ta sposobnost je izhodišče za učenje o tem, kako poučevati in voditi druge.
  • So organizirani in lahko pomagajo drugim pri organizaciji njihovih dejavnosti. Izkazujejo visoko stopnjo strokovnega znanja, usposobljenosti in praktične presoje ali »zdrave pameti«. Sposobni so določiti prioritete in se disciplinirati tako, da na prvo mesto postavijo prave stvari. Izkazujejo sposobnost spodbujanja drugih, da konstruktivno sodelujejo pri opravljanju dela.
  • Uspešni so tudi, če potrebna navodila ali materiali niso na voljo. Ugotovijo, kako opraviti delo, tudi če postopek ni očiten in jasen. Težave rešujejo, ko se pojavijo nepričakovane ovire. So iznajdljivi in ustvarjalni. So prilagodljivi in lahko izpeljejo spremembe, ko to zahteva situacija.
  • So motivirani in navdušeni nad svojim delom, optimistični in dajejo pobudo. Radi delajo in uživajo v prevzemanju odgovornosti. Zanje je pomembno, da delo dobro in pravočasno opravijo ter da jim prinaša zadovoljstvo.
  • Dosegajo rezultate. Svojo energijo usmerjajo v cilje in prioritete, ki prinašajo najvišje dobičke in najboljše rezultate za njihovo podjetje. Njihova predanost doseganju oprijemljivih rezultatov še dodatno spodbuja njihovo vztrajnost. Predstavljajo pozitiven zgled doslednega doseganja rezultatov, ki so potrebni za preživetje, rast in uspeh njihovega podjetja.
  • So vodje. Pri vsaki nalogi, ki jo dobijo, ustvarjajo pozitivno klimo. S svojim zgledom vzbujajo tudi pri drugih željo, da dajo vse od sebe. Vodstveni položaj zasedejo tako, da tudi drugim omogočijo prevzem odgovornosti v timu.

Kako daleč boste napredovali na svoji poklicni poti, je odvisno od vaše predanosti in navdušenja,  želje po učenju in razvoju ter pripravljenosti na prilagoditve in spremembe, ki lahko pospešijo vaš karierni razvoj. Psihologi pravijo, da le redki izkoristijo več kot 15-25% svojega potenciala. Pravzaprav je največji prostor v vsakem podjetju prav »prostor za izboljšave«.

Saša Perčič, LMI Slovenija