Strateško vodenje podjetja

Le strateški vodja zna natančno opredeliti in razvijati vizijo podjetja ter s pravo mero motivacije voditi druge do uspešnega doseganja ciljev. Strateško vodenje je skupek izjemnih veščin, s katerimi se natančno določajo in sistematično razvijajo: namen organizacije oziroma podjetja, ključne strategije, izbiranje pravih ljudi za prave vloge in ključne aktivnosti, ki so potrebne za dolgoročni uspeh.

Spoznali boste najbolj dovršen strateški program usposabljanja posameznikov za upravljanje in vodenje, ki se osredotoča na razvoj odličnih vodstvenih veščin ter edinstvenih spretnosti pri vodenju. Nova znanja bodo nadgradila vse dosedanje izkušnje in najmanj, kar lahko pričakujete, je zmagovalno vzdušje v podjetju in uspešnost v polnem pomenu besede.

PROGRAM STRATEŠKEGA »VODENJA PODJETJA« VAM S FILIGRANSKO NATANČNOSTJO POMAGA:

• Razjasniti strateški namen podjetja (zakaj obstajate),
• dopolniti celovito strateško oceno (kje se nahajate v danem trenutku),
• ustvariti jasen strateški razvoj (kam želite iti/priti),
• implementirati strateško izvedbo (udejanjati).

Le strateški vodja zna natančno opredeliti in razvijati vizijo podjetja ter s pravo mero motivacije voditi druge do uspešnega doseganja ciljev. Strateško vodenje je skupek izjemnih veščin, s katerimi se natančno določajo in sistematično razvijajo: namen organizacije oziroma podjetja, ključne strategije, izbiranje pravih ljudi za prave vloge in ključne aktivnosti, ki so potrebne za dolgoročni uspeh.

Spoznali boste najbolj dovršen strateški program usposabljanja posameznikov za upravljanje in vodenje, ki se osredotoča na razvoj odličnih vodstvenih veščin ter edinstvenih spretnosti pri vodenju. Nova znanja bodo nadgradila vse dosedanje izkušnje in najmanj, kar lahko pričakujete, je zmagovalno vzdušje v podjetju in uspešnost v polnem pomenu besede.

PROGRAM STRATEŠKEGA »VODENJA PODJETJA« VAM S FILIGRANSKO NATANČNOSTJO POMAGA:

• Razjasniti strateški namen podjetja (zakaj obstajate),
• dopolniti celovito strateško oceno (kje se nahajate v danem trenutku),
• ustvariti jasen strateški razvoj (kam želite iti/priti),
• implementirati strateško izvedbo (udejanjati).