Učinkoviti razvoj vodenja

Slaba komunikacija in vodenje sta velikokrat največji izziv in problem v podjetjih. V kolikor vodje podjetja ne komunicirajo učinkovito, delegirajo in vodijo, bo podjetje ne glede na talente in sposobnosti zaposlenih ter kakovost produktov, stagniralo in ne bo napredovalo v smeri ciljev. Ne samo da produkti in zaposleni ne bodo dosegli svojega polnega potenciala, to se bo odražalo tudi  na ozračju, morali in učinkovitosti v podjetju. Najbolj sposobni zaposleni postanejo neučinkoviti, temu lahko sledi odpoved. Tisti, ki ostanejo, pa dvomijo v svoje zmožnosti in strategijo podjetja.

Na srečo se lahko dobre vodje preko programov razvijejo in pridobijo komunikacijske veščine. Vsako organizacijo, ne glede na trenutno stanje, je možno preoblikovati in izboljšati. Ključ do učinkovitega razvoja vodij je v treningu in motiviranju ljudi, da postanejo bolj učinkoviti.

Na začetku programa bomo naredili psihološko analizo. Sistem PES (ang. Profile Evaluation System) je izjemno orodje za prepoznavanje karakternih lastnosti posameznikov in ključnih psiholoških značilnosti, ki so pomembne za doseganje uspehov v službi.

Večfazni program Učinkoviti razvoj vodenja (ang. Effective Leadership Development) je zasnov za podporo in razvoj obstoječih vodij, da spoznajo težo svojih dejanj ter se naučijo voditi z avtoriteto. Program  prav tako pomaga razviti nove vodje in jih naučiti orodja za motiviranje ljudi do njihovega polnega potenciala.

Kakšne so vaše koristi pri udeležbi programa?

Uspešne vodje
Razvijte svoj vodstveni talent in se naučite prilagajati specifičnim situacijam.
Razumite namen oblikovanja vodstvenih sposobnosti.
Pridobite prednost pred ostalimi z definiranjem svojega lastnega uspeha.

Čas je kapital
Prepoznajte vrednost vašega časa.
Naučite se bolje upravljati s svojim časom in časom ljudi okoli vas.
Razumite prednosti upravljanja s časom.
Naredite več v krajšem obdobju.
Učinkovita avtoriteta.
Poglejte izvor resnične avtoritete.
Pridobite pozitiven pristop do discipline.
Naučite se, kako lahko s planiranjem in načrtovanjem preprečite potencialne težave zaposlenih.
Odkrijte boljši pristop h korektnim dejanjem in reševanju resnih kadrovskih izzivov.
 
Osebna odgovornost
Delegirajte več in učinkoviteje.
Ugotovite, kako vaš odnos vpliva na delegiranje.
Različne stopnje potrebujejo različne pristope predajanja povratnih informacij o uspešnosti.
Naučite se delegiranja nadrejenim.
 
Osnovna komunikacija
Pomen učinkovite komunikacije.
Razumite, kaj motivira druge.
Izboljšajte svoje komunikacijske spretnosti, medtem ko se učite pomena komunikacije s svojimi nad- in podrejenimi.
Pridobite veščine za premagovanje ovir.
Motiviranje ljudi.
Razumite motivacijo in proces, kako motivirati ljudi, da so bolj učinkoviti.
Raziskujte tradicionalne metode motivacije.
Spoznajte moč neformalnih skupin.
Naučite se, kako razvijati motivacijski načrt in koristi, ki jih bo le-ta prinesel.
 
Reševanje težav
Vsaka težava je lahko priložnost za izboljšanje.
Prepoznajte, kako ločiti poklicne in osebne težave.
Naučite se spopadanja s težavami drugih ter njihovim neracionalnim vedenjem.
 
Razvijanje potenciala
Prepoznajte ključ za izboljšanje vaše osebne in ekipne učinkovitosti.
Izkusite prednosti treningov in razvoja pravih zaposlenih.
Razumite, kako  vaša dejanja in odnos vpliva na zaposlene, ki to ponotranjijo in prenašajo naprej.

Slaba komunikacija in vodenje sta velikokrat največji izziv in problem v podjetjih. V kolikor vodje podjetja ne komunicirajo učinkovito, delegirajo in vodijo, bo podjetje ne glede na talente in sposobnosti zaposlenih ter kakovost produktov, stagniralo in ne bo napredovalo v smeri ciljev. Ne samo da produkti in zaposleni ne bodo dosegli svojega polnega potenciala, to se bo odražalo tudi  na ozračju, morali in učinkovitosti v podjetju. Najbolj sposobni zaposleni postanejo neučinkoviti, temu lahko sledi odpoved. Tisti, ki ostanejo, pa dvojimo v svoje zmožnosti in strategijo podjetja.

Na srečo se lahko dobre vodje preko programov razvijejo in pridobijo komunikacijske veščine. Vsako organizacijo, ne glede na trenutno stanje, je možno preoblikovati in izboljšati. Ključ do učinkovitega razvoja vodij je v treningu in motiviranju ljudi, da postanejo bolj učinkoviti.

Na začetku programa bomo naredili psihološko analizo. Sistem PES (ang. Profile Evaluation System) je izjemno orodje za prepoznavanje karakternih lastnosti posameznikov in ključnih psiholoških značilnosti, ki so pomembne za doseganje uspehov v službi.

Večfazni program Učinkoviti razvoj vodenja (ang. Effective Leadership Development) je zasnov za podporo in razvoj obstoječih vodij, da spoznajo težo svojih dejanj ter se naučijo voditi z avtoriteto. Program  prav tako pomaga razviti nove vodje in jih naučiti orodja za motiviranje ljudi do njihovega polnega potenciala.

Kakšne so vaše koristi pri udeležbi programa?

Uspešne vodje
Razvijte svoj vodstveni talent in se naučite prilagajati specifičnim situacijam.
Razumite namen oblikovanja vodstvenih sposobnosti.
Pridobite prednost pred ostalimi z definiranjem svojega lastnega uspeha.

Čas je kapital
Prepoznajte vrednost vašega časa.
Naučite se bolje upravljati s svojim časom in časom ljudi okoli vas.
Razumite prednosti upravljanja s časom.
Naredite več v krajšem obdobju.
Učinkovita avtoriteta.
Poglejte izvor resnične avtoritete.
Pridobite pozitiven pristop do discipline.
Naučite se, kako lahko s planiranjem in načrtovanjem preprečite potencialne težave zaposlenih.
Odkrijte boljši pristop h korektnim dejanjem in reševanju resnih kadrovskih izzivov.
 
Osebna odgovornost
Delegirajte več in učinkoviteje.
Ugotovite, kako vaš odnos vpliva na delegiranje.
Različne stopnje potrebujejo različne pristope predajanja povratnih informacij o uspešnosti.
Naučite se delegiranja nadrejenim.
 
Osnovna komunikacija
Pomen učinkovite komunikacije.
Razumite, kaj motivira druge.
Izboljšajte svoje komunikacijske spretnosti, medtem ko se učite pomena komunikacije s svojimi nad- in podrejenimi.
Pridobite veščine za premagovanje ovir.
Motiviranje ljudi.
Razumite motivacijo in proces, kako motivirati ljudi, da so bolj učinkoviti.
Raziskujte tradicionalne metode motivacije.
Spoznajte moč neformalnih skupin.
Naučite se, kako razvijati motivacijski načrt in koristi, ki jih bo le-ta prinesel.
 
Reševanje težav
Vsaka težava je lahko priložnost za izboljšanje.
Prepoznajte, kako ločiti poklicne in osebne težave.
Naučite se spopadanja s težavami drugih ter njihovim neracionalnim vedenjem.
 
Razvijanje potenciala
Prepoznajte ključ za izboljšanje vaše osebne in ekipne učinkovitosti.
Izkusite prednosti treningov in razvoja pravih zaposlenih.
Razumite, kako  vaša dejanja in odnos vpliva na zaposlene, ki to ponotranjijo in prenašajo naprej.