Učinkovita ekipna dinamika

Program Učinkovita ekipna dinamika pomaga vodjem razumeti njihove ekipe in opisuje preizkušene metode za določanje in doseganje ekipnih ciljev.

Program je zasnovan tako, da pomaga tako vodjem kot članom, da začnejo uspevati v učečem se okolju in razumejo pet ključev do uspeha ekipe s prevzemanjem odgovornosti.

The four-phase Effective Team Dynamics program is designed to help both managers and team member begin to thrive in a learning environment, and understand the five keys to team success by assuming responsibility and accountability.

Program Učinkovita ekipna dinamika pomaga vodjem razumeti njihove ekipe in opisuje preizkušene metode za določanje in doseganje ekipnih ciljev.

Program je zasnovan tako, da pomaga tako vodjem kot članom, da začnejo uspevati v učečem se okolju in razumejo pet ključev do uspeha ekipe s prevzemanjem odgovornosti.

The four-phase Effective Team Dynamics program is designed to help both managers and team member begin to thrive in a learning environment, and understand the five keys to team success by assuming responsibility and accountability.