Celoviti vodja

IZHODIŠČE ZA USPEH

Ključno vprašanje, ki si ga morate zastaviti je – kdo vodi vaše podjetje?

V podjetju prihodnosti vsi zaposleni prevzemajo funkcijo in odgovornosti vodje. Kako zastavljene cilje dosegate v vašem podjetju?

Alt Text

Ali uspeh vašega podjetja zavisi od ene osebe ali peščice posameznikov?

Alt Text

Ali že kakovostno prenašate veščine vodenja na sodelavce in vse ravni vašega podjetja?

Alt Text

Je vaše podjetje na pravi poti do zmagovalne uspešnosti?

Alt Text

Ali uspeh vašega podjetja zavisi od ene osebe ali peščice posameznikov?

Alt Text

Ali že kakovostno prenašate veščine vodenja na sodelavce in vse ravni vašega podjetja?

Alt Text

Je vaše podjetje na pravi poti do zmagovalne uspešnosti?

Program Celoviti vodja (The Total Leader®)

Program »Popolni« (The Total Leader®) sloni na dveh ključnih načelih

NAČELO “VSAK JE VODJA”

Biti vodja ne pomeni zgolj funkcije ali vloge v podjetju, temveč pomeni celovitost v načinu razmišljanja, delovanja in prepričanj. Glavni cilj programa LMI po tem načelu je razvoj vseh posameznikov, da se sistematično razvijajo v vrhunske vodje.

Alt Text

NAČELO “KLJUČ USPEHA JE CELOVITOST”

Učinkoviti vodje so uravnoteženi, celostni in dosledni. So celoviti. Najboljši.
LMI Program Celoviti vodja uporablja dokazano uspešno metodo za pomoč posameznikom, da le-ti hitro usvojijo razmišljanje, delovanje, upravljanje in komuniciranje celovitega vodje in nato z zgledom ter učinkovitostjo vodijo podjetje k napredku in uspehom.

Program Celoviti vodja (The Total Leader®)

Program »Popolni« (The Total Leader®) sloni na dveh ključnih načelih

NAČELO “VSAK JE VODJA”

Biti vodja ne pomeni zgolj funkcije ali vloge v podjetju, temveč pomeni celovitost v načinu razmišljanja, delovanja in prepričanj. Glavni cilj programa LMI po tem načelu je razvoj vseh posameznikov, da se sistematično razvijajo v vrhunske vodje.

Alt Text

NAČELO “KLJUČ USPEHA JE CELOVITOST”

Učinkoviti vodje so uravnoteženi, celostni in dosledni. So celoviti. Najboljši.
LMI Program Celoviti vodja uporablja dokazano uspešno metodo za pomoč posameznikom, da le-ti hitro usvojijo razmišljanje, delovanje, upravljanje in komuniciranje celovitega vodje in nato z zgledom ter učinkovitostjo vodijo podjetje k napredku in uspehom.

KAKO IZVAJAMO PROGRAM?

Vsak program je zaključena celota in se lahko izvaja samostojno.
Gre za učinkovito in zanimivo pot do izboljšane uspešnosti posameznikov in podjetij.

Sestavljen je iz štirih samostojnih programov:

Učinkovitost in organiziranost sta temeljni lastnosti uspešnega posameznika in vsakega odličnega vodje. Sodobno poslovno okolje povzroča, da posameznikom nemalokrat primanjkuje odločne osredotočenosti za doseganje želenih ciljev. Naš program je zato zasnovan kot pomoč vsem, ki že prevzemajo vodstveno odgovornost za: doseganje osebne in timske učinkovitosti, učinkovito zastavljanje ciljev in razvoj komunikacijskih veščin.

Program osebnega vodenja se osredotoča na razvoj zmagovalne drže, aktivnosti, delovanja in odnosov posameznika. Z našo pomočjo boste prepoznali spremembe, ki so potrebne za uspešen razvoj veščin »vodenja samega sebe«. V kratkem času boste izboljšali vašo osebno učinkovitost, kakor tudi uspešnost vašega tima in podjetja. Soustvarjali boste vzdušje, polno navdiha in motivacije.

Gre za naše vodilne in ekskluzivne programe za izboljševanje vodstvenih veščin na vseh ravneh upravljanja v podjetju. Zasnovani so tako, da povečujejo sposobnosti, veščine in učinkovitost posameznikov pri izvajanju najbolj zahtevnih voditeljskih vlog v podjetju. Ponujajo poglobljena znanja o motivacijskem vodenju ter učinkovita orodja za doseganje osebnih in timskih uspehov.

Le strateški vodja zna natančno opredeliti in razvijati vizijo podjetja ter s pravo mero motivacije voditi druge do uspešnega doseganja ciljev. Strateško vodenje je skupek izjemnih veščin, s katerimi se natančno določajo in sistematično razvijajo: namen organizacije oziroma podjetja, ključne strategije, izbiranje pravih ljudi za prave vloge in ključne aktivnosti, ki so potrebne za dolgoročni uspeh.

Irma ŠtihCeloviti vodja ima veliko prednosti. Hitro in natančno uvidi, kje so glavne konkurenčne prednosti zaposlenih, timov in podjetja ter odlično razume koncept uspešnosti. Izkorišča vse potenciale podjetja in poskrbi za doseganje zanesljivega napredka.
LMI Slovenia
2017-04-09T09:22:34+00:00
Celoviti vodja ima veliko prednosti. Hitro in natančno uvidi, kje so glavne konkurenčne prednosti zaposlenih, timov in podjetja ter odlično razume koncept uspešnosti. Izkorišča vse potenciale podjetja in poskrbi za doseganje zanesljivega napredka.

Róisín JoyceNajboljši vodje, celoviti vodje, so odlični na vseh področjih vodenja.
LMI Slovenia
2017-04-09T09:19:49+00:00
Leadership Management IrelandDolgoročno uspešna so vedno le tista podjetja, ki se izkažejo z vizijo, osredotočenostjo, edinstvenimi prednostmi in vztrajnostjo – z lastnostmi, ki izvirajo iz odličnega vodenja. Šele takrat, ko zna posameznik voditi samega sebe, lahko postane maksimalno ustvarjalen in inovativen. Šele takrat njegove veščine štejejo v korist uspešnosti podjetja.


LMI Slovenia
2020-12-18T09:10:55+00:00
Dolgoročno uspešna so vedno le tista podjetja, ki se izkažejo z vizijo, osredotočenostjo, edinstvenimi prednostmi in vztrajnostjo – z lastnostmi, ki izvirajo iz odličnega vodenja. Šele takrat, ko zna posameznik voditi samega sebe, lahko postane maksimalno ustvarjalen in inovativen. Šele takrat njegove veščine štejejo v korist uspešnosti podjetja.
0
0
LMI Slovenia