Dajte svojim članom ekipe svobodo

Dajte svojim članom ekipe svobodo

Dajte svojim članom ekipe svobodo

Delovno okolje, ki spodbuja učenje, je bistvenega pomena za nenehno izboljševanje. Najprej svojim zaposlenim jasno sporočite, da je stalen osebni in poklicni razvoj, tako formalen kot neformalen, ključnega pomena za razvoj podjetja in zaposlenih. Nato zagotovite tri osnovne značilnosti zdravega in dinamičnega učnega okolja:

  • svoboda izražanja idej in mnenj
  • svoboda delanja napak
  • vlaganje časa v učenje/izobraževanje

Nepogrešljiv vidik učnega okolja je svoboda vključevanja v razprave in iskanje rešitev. Poskrbite, da ljudje ne bodo nagrajeni za ohranjanje obstoječega stanja, temveč za doseganje konstruktivnih rešitev in rezultatov. Kadar ljudje čutijo pretiran pritisk, da se morajo strinjati in prilagajati, se izogibajo opozarjanju tudi na najbolj očitne težave, samo zato, da bi ohranili mir in dobro vzdušje. Rezultati v tem primeru so lahko zares slabi, v najslabšem primeru usodni za (ne)uspeh podjetja. Nasprotno pa dinamično učno okolje podpira in spodbuja ljudi, da izražajo svoje ideje o obstoječih procesih in postopkih, ki ne delujejo dobro. Seveda se je treba izogibati agresivnim razpravam; vedno je treba ohranjati vljudnost in pozitivno naravnanost. Konstruktivno in vljudno izražanje nestrinjanja spodbuja ustvarjalnost, napredek in produktivnost.

Spodbujajte tiste, ki so sposobni in nagnjeni k iskanju odgovorov na kompleksna vprašanja. Eden od pogostih, vendar napačnih pristopov, povezanih s časovno učinkovitostjo, je avtokratska zahteva po takojšnjih odgovorih in rešitvah. Ta pristop nagrajuje površno razmišljanje članov ekipe in izvaja pritisk, da je treba za vsako ceno ustreči. Dajte ljudem dovolj časa in podpore, da razvijejo domiselne rešitve.

Dragocene izkušnje vključujejo tudi napake in učenje iz le-teh. Če nikoli ne naredite napake, je to zato, ker se nikoli niste trudili reševanja novih izzivov. Na napakah se ljudje naučijo, kaj ne deluje. Potem se šele lahko premaknejo v novo smer, da bi dosegli zastavljene cilje. Vzpostavite »varovalke« in procese, ki ščitijo ljudi, kadar pri uresničevanju ciljev podjetja delajo napake. S tem jih spodbudite, da se znebijo svojih zaščitnih mehanizmov in perfekcionizma ter izkusijo navdušenje nad inovacijami in učenjem.

Članom ekipe omogočite, da si sami določijo in razporedijo čas, potreben za izobraževanje, povezano z delom. Ustrezno razporejanje časa je ključni dejavnik pri ustvarjanju učnega okolja. Čeprav stalno izobraževanje in usposabljanje jemljeta čas za trenutne aktivnosti in rezultate, je vložek časa naložba za koristi v prihodnosti. Postavljanje ciljev ter razvoj vodenja in upravljanja so pomembni za nadaljnji strokovni razvoj vseh članov ekipe.

Ne pozabite: za zdravo in dinamično učno okolje je značilno, da lahko svobodno izražamo svoje mnenje, delamo napake in vlagamo čas v učenje. Ti elementi podjetju na dolgi rok zagotavljajo osnovo za nenehne izboljšave in večjo produktivnost.

 

Saša Perčič, LMI Slovenija