Featured Image

Spodbujanje učinkovitosti

Vodje in menedžerji svoj tim opolnomočijo tako, da zaposlene učijo odgovornosti ter jih poučujejo o procesih ustvarjanja, izboljševanja ter distribucije izdelkov in storitev. Člane tima spodbujajo, da razmišljajo o tem, kako poteka delo v podjetju in kako ga lahko najbolje opravijo. Učinkoviti vodje kot poznavalci načel medčloveških odnosov gradijo strateška zavezništva tudi z ljudmi zunaj…
Read More
Featured Image

Kako zmanjšati število nedokončanih nalog v podjetju?

V poslovnem svetu se srečujemo z izzivi, ki pogosto ostajajo neizpeljani in nedokončani. Nedokončane naloge niso le zapisi na seznamu opravil, temveč lahko pomembno vplivajo na  produktivnost in uspeh podjetja. Pogosto se jim ne namenja dovolj pozornosti, nam pa sistematično upravljanje teh nalog lahko prinese velike koristi. Razumevanje nedokončanih nalog Nedokončane naloge so lahko rezultat…
Read More
Featured Image

Učinkovita komunikacija

Vse kar oteži ali poslabša poslušanje, predstavlja ovire, ki vplivajo na slabše razumevanje posredovanega sporočila. Te ovire slabo vplivajo na končni cilj komunikacije, to je generiranje konstruktivnih idej in dejanj. Poznamo različne ovire, ki vplivajo na kvaliteto poslušanja. V grobem te ovire razdelimo v tri skupine: fizične ovire pri poslušanju, naše prepričanje in odnos do…
Read More
Featured Image

Premagajte negativnost in pretekle neuspehe

Ko osebnostno rastete, je navdušenje, ki ga doživljate ob doseganju novih ciljev, tako izpolnjujoče, da se nikoli ne boste želeli odreči takemu načinu življenja. Zaradi zadovoljstva, ki ga občutite, ko stopite na višjo stopničko osebnostne zrelosti, težko verjamete, da bi bilo mogoče živeti kako drugače. Vendar je treba nove navade in stališča budno spremljati, da…
Read More
Featured Image

Dajte svojim članom ekipe svobodo

Delovno okolje, ki spodbuja učenje, je bistvenega pomena za nenehno izboljševanje. Najprej svojim zaposlenim jasno sporočite, da je stalen osebni in poklicni razvoj, tako formalen kot neformalen, ključnega pomena za razvoj podjetja in zaposlenih. Nato zagotovite tri osnovne značilnosti zdravega in dinamičnega učnega okolja: svoboda izražanja idej in mnenj svoboda delanja napak vlaganje časa v…
Read More
Featured Image

Vsak dan je pomemben, saj šteje vsak trenutek

Veličina našega uspeha je odvisna od tega, kako razumemo načelo pozitivne naravnanosti in kako ga vsakodnevno uporabljamo v praksi. Vsak dan nam ponuja priložnosti za velike dosežke. Lahko odkrijemo svoje neizkoriščene talente, prejmemo  priznanje za svoje delo in dosežemo pomembne cilje na vseh področjih svojega življenja. Sami smo tisti, ki vplivamo na to ali bo…
Read More
Featured Image

Samodisciplina je bistvo uspeha

Ker je disciplina osrednjega pomena za obvladovanje osebnega in poklicnega življenja, vam lahko koristi, če veste, kaj lahko kot vodja v svoji organizaciji storite za to, da vsak član vašega tima razvije močan občutek za samodisciplino. Odgovorni ste za to, da člani vaše ekipe vedo, kaj morajo narediti, da imajo ali razvijajo veščine, kako to…
Read More

End of content

No more pages to load